HOTLINE

Thi Công Hệ Thống Điện, Mạng Văn Phòng Công Ty Tại Quận 3

Anh Duy ICT thi công hệ thống điện, mạng công trình văn phòng công ty tại Quận 3. Các hạng mục triển khai:

– Thi công hệ thống điện phục vụ cho hoạt động văn phòng công ty

– Thi công hệ thống mạng lan, tổng đài điện thoại

Đi dây âm sàn hệ thống điện và mạng văn phòng công ty

Thi công thẩm mỹ, chuyên nghiệp

Thi công máng cáp đi dây tín hiệu âm sàn

Đi dây tín hiệu hệ thống điện và mạng lan về tủ trung tâm

Lắp đặt ổ cắm điện, mạng cho bàn làm việc của nhân viên

Bài Viết Liên Quan

0935 175 246

error: Content is protected !!