HOTLINE
  • Bảo mật riêng tư
  • Phát hiện tiếng động là
  • Theo dõi chuyển động thông minh
  • Đàm thoại 2 chiều
  • Khả năng theo dõi chuyển động thông minh
  • Tính năng Privacy Mask Vùng riêng tư
  • Ống kính cố định 2,3mm cho góc  rộng lên đến 125 độ
  • Đàm thoại hai chiều âm thanh theo chuẩn truyền hình
  • Loại trừ báo động giả

0935 175 246

error: Content is protected !!